Gamintojų ir importuotojų sąvadas


Nepriklausomai nuo to, kiek ir kokios pakuotės įmonė išleidžia į vidaus rinką, privaloma registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade. Pradėję rinkai tiekti gaminiais pripildytas pakuotes, gamintojai ir importuotojai sąvade turi užsiregistruoti per 1 mėnesį nuo šių gaminių tiekimo vidaus rinkai pradžios.

Pasikeitus registracijos duomenims, sąvade jie turi būti tikslinami ne vėliau kaip per 1 mėnesio terminą.

Pakuočių išleidimas į vidaus rinką neįsiregistravus sąvade užtraukia 434-868 eurų baudą.

Sąvade turi būti nurodoma:

  • pakuotės rūšis, kurią įmonė išleidžia į LR vidaus rinką
  • atsakomybės įgyvendinimo būdas:
    • dalyvavimas licencijuotoje organizacijoje (pvz. jei esate Žaliojo taško narys)
    • individuali atsakomybė

Žaliojo taško nariai registraciją sąvade bei duomenų tikslinimą gali pavesti organizacijai. Tai galima padaryti pasirašius įgaliojimą ir atsiuntus jį el. paštu biuras@ztl.lt arba paštu: Perkūnkiemio g. 2, LT-12612 Vilnius.

Atsisiųsti įgaliojimą


Registracija sąvade ir duomenų tvarkymas

Prašymą registruoti sąvade įmonė turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriui.

Galimi du registravimosi būdai:

  • Internetu. Internetu pateikti prašymą gali tik elektroninės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemos (e-ASTA) vartotojai. Jei nesate e-ASTA vartotojas, t. y. neturite e-ASTA vartotojo vardo ir slaptažodžio, užpildykite paraišką registruotis e-ASTA vartotoju (doc. formatu) ir pateikite ją Agentūrai el. paštu: aaa@aaa.am.lt. Iš Aplinkos apsaugos agentūros gavus prisijungimo vardą ir slaptažodį, reikia jungtis prie sąvado ir užbaigti pildyti įmonės anketą (anketa pateikiama užpildyti iš dalies), pabaigiate pildyti registraciją, suvesdami turimą pakuotės rūšį bei atsakomybę.
  • Raštu. Užpildytą, pasirašytą ir skenuotą prašymo registruoti sąvade formą galite siųsti el. paštu aaa@aaa.am.lt. Prašyme nurodžius, kad dalyvaujama gamintojų ir (ar) importuotojų licencijuotoje organizacijoje, su prašymu reikia pateikti dokumento, patvirtinančio narystę Licencijuotoje organizacijoje, kopiją (pvz. sutartį).

Norint redaguoti informaciją sąvade (pvz. pasikeitus tiekiamos į vidaus rinką pakuotės rūšiai), el. paštu aaa@aaa.am.lt turi būti siunčiamas laisvos formos prašymas suteikti prieigą tikslinti duomenis sąvade. Per keletą dienų atsiunčiamas atsakymas apie tai, kad duomenis galima redaguoti.

Jei gamintojas ir (ar) importuotojas bankrutuoja, likviduojasi, reorganizuojasi ar dar dėl kitos priežasties nutrūksta pakuotės tiekimas į vidaus rinką, tuomet į Aplinkos Apsaugos agentūrą siunčiamas laisvos formos raštas, kad įmonė neplanuoja toliau tiekti Lietuvos rinkai apmokestinamosios pakuotės. Raštas siunčiamas el. paštu aaa@aaa.am.lt.

Atsisiųsti registravimosi instrukciją
Atsisiųsti prašymą registruoti sąvade
Atsisiųsti paraiškos formą e-AST