Žaliojo taško teikiamos paslaugos


Atliekų tvarkymas

Pagrindinė organizacijos nariams teikiama paslauga – kolektyvinis pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas. Pagal nustatytas oficialias pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, organizacija kolektyviai finansuoja pakuočių atliekų surinkimo, transportavimo, perrūšiavimo, perdirbimo bei panaudojimo energijai gauti paslaugas. 100% įvykdžius nustatytas tvarkymo užduotis, organizacijos nariams paskirstomi įrodantys dokumentai, kurių pagrindu taikoma lengvata, atleidžianti nuo atsakomybės mokėti mokestį valstybei už aplinkos taršą pakuočių atliekomis.

Infrastruktūros plėtra

Kad būtų įgyvendintos augančios pakuočių atliekų tvarkymo užduotys, visuomenės tarpe būtina skatinti atliekų rūšiavimą. Tam reikalingi ne vien teisingi įgūdžiai ir sąmoningumas, tačiau ir patogios priemonės bei kiekvienam gyventojui prieinama infrastruktūra. Dėl šios priežasties Žaliasis taškas kasmet investuoja į infrastruktūros plėtrą bei dalinai finansuoja kolektyvinių bei individualių konteinerių pirkimą bei pastatymą.

Seminarai ir konsultacijos

Siekiant supažindinti organizacijos narius su aktualiais pokyčiais pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje, pakuočių apskaitoje bei kitose mūsų darbo srityse, kasmet didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra organizuojami nemokami seminarai. Taip pat, visais klausimais Žaliojo taško narius konsultuoja ilgametę patirtį sukaupusi ekspertų komanda.

Atstovavimas teisėkūroje

Žaliojo taško organizacija, siekdama atstovauti savo narių interesus, nuolat dalyvauja teisėkūros procesuose, sistemos teikia pastabas įvairiais klausimais ir dalyvauja darbo grupių veikloje. Remiantis užsienio partnerių bei Žaliųjų taškų organizacijų visoje Europoje sėkmingomis praktikomis, bendradarbiaujama su asociacijomis, kitomis organizacijomis bei politikos atstovais, siekiant prisidėti prie atliekų tvarkymo sistemos šalyje tobulinimo.

Aplinkosauginiai auditai

Žaliojo taško ekspertai narių pageidavimu įmonėse nemokamai gali atlikti pakuočių apskaitos auditą. Audito metu prevenciškai tikrinama pakuočių apskaitos vedimo tvarka ir principai, ieškoma neatitikimų, kurie patikrinimo metu gali užtraukti finansinius nuostolius. Po audito pateikiama įvertinimo ataskaita bei siūlymai, kuriais įmonė gali vadovautis, siekdama patobulinti pakuočių apskaitos vykdymą.

Duomenų tvarkymas sąvade

Siekdami savo klientams kuo labiau supaprastinti pakuočių atliekų tvarkymo pareigą, siūlome pavesti Žaliajam taškui registruoti bei atnaujinti duomenis Gamintojų ir importuotojų sąvade, kuriame registruotis privalo visos pakuotes į rinką tiekiančios įmonės. Vykdant veiklą neužsiregistravus sąvade užtraukiama bauda nuo 434 iki 868 eurų. Ši paslauga nemokamai vykdoma organizacijos nariui pasirašant įgaliojimą.

Green Dot ženklo naudojimo licencija

Green Dot – tai vienas atpažįstamiausių pasaulyje prekės ženklų, kuriuo kasmet pažymima apie 460 milijardų pakuočių, pasiekiančių apie 300 milijonų žmonių. Šis uždarojo ciklo ekonomiką simbolizuojantis ženklas reiškia, kad pakuotės gamintojas ar importuotojas yra sumokėjęs už tinkamą šiuo ženklu pažymėtos pakuotės tvarkymą. Green Dot ženklą itin palankiai vertina vartotojai, siedami jį su ekologinėmis vertybėmis bei mano, kad įsigydami „Žaliuoju tašku“ pažymėtą gaminį, padeda tausoti gamtos išteklius ir saugoti aplinką. Žaliojo taško organizacija priklauso tarptautinei skėtinei organizacijai Pro Europe bei kartu su dar 30-čia organizacijų Europoje turi teisę suteikti įmonėms Green Dot ženklo naudojimo licenciją.

Visuomenės švietimas

Organizacija įstatymų numatyta tvarka kasmet ne mažiau kaip 3% metinės apyvartos skiria visuomenės švietimui. Įvairiomis priemonėmis ir projektais siekiama ne tik skatinti gyventojus rūšiuoti, tačiau ir didinti ekologinį sąmoningumą bei ugdyti tvarius kasdienius įpročius, kuriais tausotume savo sveikatą bei aplinką. Visuomenės švietimas vykdomas tiek nacionaliniu, tiek lokaliu lygmeniu, atskiros priemonės pritaikomos kiekvienos savivaldybės gyventojams. Skirtingoms visuomenės grupėms pateikiama išsami ir įvairius aspektus aprėpianti informacija, dalinamos rūšiavimo priemonės, rūšiuoti motyvuojama pasitelkiant efektyviausias komunikacijos priemones ir kanalus.

2017 m. Paslaugų įkainiai

Paslaugų įkainiai pateikti eurais už į rinką išleistos pakuotės toną (išskyrus gamintojo importuotojo veikloje susidarančią savų reikmių pakuotę, kuriai taikoma 100% užduotis).

Pakuotės rūšisPaslaugų įkainiai €/tPaslaugų įkainio sudedamosios dalys
Pakuočių atliekų tvarkymas, €/tInfrastruktūros plėtra, €/tAdministravimas, €/tŠvietimas, €/t
Stiklas 59,00 54,56 3,09 2,49 1,86
Plastikas 77,00 69,11 3,09 2,49 2,31
PET 77,00 69,11 3,09 2,49 2,31
Popierius ir kartonas 25,00 20,61 3,09 2,49 0,81
Metalas 44,00 37,10 3,09 2,49 1,32
Kombinuota (popieriaus pagrindu) 119,00 109,85 3,09 2,49 3,57
Kombinuota (kita) 122,00 112,76 3,09 2,49 3,66
Medis 17,00 10,91 3,09 2,49 0,51
Kitos pakuotės 33,00 26,43 3,09 2,49 0,99
2018 M. PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Paslaugų įkainiai pateikti eurais už į rinką išleistos pakuotės toną 

Pakuotės rūšisPaslaugų įkainiai €/tPaslaugų įkainio sudedamosios dalys eur/t
Pakuočių atliekų tvarkymas Infrastruktūros plėtraAdministravimasŠvietimas
Stiklas 62,00 54,56 3,09 2,49 1,86
Plastikas 77,00 69,11 3,09 2,49 2,31
PET 77,00 69,11 3,09 2,49 2,31
Popierius ir kartonas 27,00 20,61 3,09 2,49 0,81
Metalas 44,00 37,10 3,09 2,49 1,32
Kombinuota (popieriaus pagrindu) 119,00 109,85 3,09 2,49 3,57
Kombinuota (kita) 122,00 112,76 3,09 2,49 3,66
Medis 17,00 10,91 3,09 2,49 0,51
Kitos pakuotės 33,00 26,43 3,09 2,49 0,99